Wetenschappelijke naam Alosa alosa
Familie Haringen (Clupeidae)
Grootte 40-70 cm
Gewicht Tot 4,5 kg
Historische Verspreiding Scandinavië tot Marokko
Actuele Verspreiding Portugal en Frankrijk, Herintroductie in de Rijn
Migratieverdrag Anadroom
Voedsel Hoofdzakelijk Zoöplankton
Bedreigingen Drastische afnameaan het begin van de 20e eeuw. Door overbevissing, vernietiging van paaigebieden doorverandering van de hoofstroom, waterverontreiniging en de bouw van migratiehindernissen.
Rode Lijst Duitsland : 1 (met uitsterven bedreigd )
Beschermingsstatus Flora- en faunawet soort (Bijlage II en V)
Close Menu